Reklamacje i zwroty

W sklepie silvea.pl staramy się aby zakupione produkty były jak najwyższej jakości oraz spełniały Państwa oczekiwania. W przypadku stwierdzenia wady towaru lub też zechcą Państwo skorzystać z prawa do zwrotu  lub wymiany towaru na zasadach określonych w regulaminie sklepu. W celu usprawnienia procesu zwrotu pieniędzy za zwracany towar, prosimy o zapoznanie się z kilkoma wskazówkami.

-  REKLAMACJE:

1. Realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

 a. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zm.). 

 b. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar na adres:

 LURE Agnieszka Kuraś ul. Wspólna 2A / A 201; 35-205 Rzeszów

 c. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@silvea.pl, w celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.

 d. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania kupującego. Jeśli w tym czasie tego nie zrobi, uznaje się, że żądanie zostało przez niego uznane za zasadne.

e. W przypadku zwrotu/reklamacji, jeżeli płatność została dokonana za pomocą karty to zwrot jest realizowany na jej (karty) rachunek.

 f. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

g. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową Konsument może żądać:

1)      nieodpłatnej naprawy;

2)      wymiany na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego produktu;

3)    jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Konsumenta nr rachunku bankowego)

4)  zwrotu kwoty zakwestionowanej płatności kartą płatniczą

Przykładowy formularz reklamacyjny ( ściągnij plik tutaj ) (skorzystanie z formularza nie jest warunkiem skutecznego złożenia reklamacji)

Przesyłkę reklamacyjną bardzo prosimy o staranne zabezpiecznie oraz odesłanie na nasz adres:

Lure Agnieszka Kuraś
ul. Wspólna 2a/A201
35-205 Rzeszów

-  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

1.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny biuro@silvea.pl oświadczenia przed jego upływem.  
2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach informatycznych programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
3.    Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną

4. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.

5. W przypadku płatności kartą płatniczą, środki zwracane są na kartę.

a. Zwrotowi podlegają wszystkie świadczenia, w tym koszt transportu.

b. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej.

c. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty zostaje dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, na podany przez Konsumenta numer konta bankowego.

6.  oświadczenie zwrotu (skorzystanie z formularza nie jest warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy).  

7. Adres do zwrotu towaru:

LURE Agnieszka Kuraś ul. Wspólna 2A / A 201; 35-205 Rzeszów
 
8. Koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy  wskutek odstąpienia od umowy  nie podlega zwrotowi.

Oświadczenie zwrotu (skorzystanie z formularza nie jest warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy).  

Przesyłkę zwrotną prosimy starannie zapakowaą oraz wysłać na adres:

Lure Agnieszka Kuraś
ul. Wspólna 2a/A201
35-205 Rzeszów