Regulamin 

Regulamin sklepu Silvea.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU 

Sklep Silvea.pl prowadzi sprzedaż towarów z zakresu biżuterii srebrnej poprzez sklep internetowy pod adresem http://www.silvea.pl .

Witryna www.silvea.pl umożliwia składanie zamówień na towar wyszczególniony
na stronie www.silvea.pl .
2.Sklep Internetowy SILVEA działający pod adresem http://www.silvea.pl, stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez : Lure Agnieszka Kuraś z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Wspólna 2A/A201, 35-205 Rzeszów, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta w Rzeszowie pod numerem 15410H, NIP 872-210-70-59, Regon 180380052 zwaną w niniejszym regulaminie „SILVEA”. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

 Kontakt:
a.    E-mail: biuro@silvea.pl
b.    Telefon: 792 095 922 , 17 785 19 18

3. Słowniczek:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.silvea.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez SILVEA;

Sprzedawca –  Lure Agnieszka Kuraś z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Wspólna 2A/A201, 35-205 Rzeszów, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta w Rzeszowie pod numerem 15410H, NIP 872-210-70-59, Regon 180380052

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim SILVEA skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana przez SILVEA, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.  Zgodnie z art. 384 par. 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

6. Ceny podane w Sklepie Internetowym SILVEA są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie Internetowym SILVEA są wolne od wad fizycznych i prawnych.

8. Wymagania techniczne

a.    W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Scrip. 
b.    Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.


§2 Zamówienia

1. Zamówienia można składać przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok (SILVEA dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających SILVEA z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów). Realizacja zamówień następuje w dni robocze zwyczajowo w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia i/lub w momencie skompletowania przez SILVEA wszystkich zamówionych przez produktów i/lub zaksięgowanej przez SILVEA pełnej opłaty za zamówienie.

2. Złożenie zamówienia następuje:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego,

b) pocztę email na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę;

3. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację:

3.1 w przypadku płatności elektronicznych : potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki, przybliżony termin dostawy), następnie po prawidłowej autoryzacji płatności o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3.2  w przypadku płatności przelewem tradycyjnym: fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system internetowy SILVEA poprzez wysłanie na adres e-mail Klienta podany w formularzu wiadomości zawierającej w swojej treści link do potwierdzenia złożonego zamówienia. W celu przyśpieszenia realizacji zamówienia Klient powinien potwierdzić zamówienie poprzez link umieszczony w wiadomości elektronicznej przesłanej przez SILVEA do 3 dni.

W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia i/lub po zaksięgowaniu przedpłaty na konto SILVEA;

- w przypadku zamówień płatnych poprzez eCard - w chwili poprawnej autoryzacji płatności.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej SILVEA przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (poprzez wiadomość e-mailową).

7. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od LURE Agnieszka Kuraś jego realizacji.

 

 §3 Formy płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew – płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy SILVEA

LURE Agnieszka Kuraś

Wspólna 2A/A201

35-205 Rzeszów

24 1050 1445 1000 0090 7468 0480

ING Bank Śląski

b) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisów eCard.pl- możliwe sposoby płatności:

- ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24 (BZ WBK) , Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.

- karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,

2. Obsługą płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

a) eCard.pl  - eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arko?skiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 13.240.000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040

 

§4 Sposoby dostawy

1. Poczty Polskiej SA z siedzibą w Warszawie

2. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://www.silvea.pl/dostawy.html

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 §5 Reklamacje

1. Realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2.. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

 a. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z pózn. zm.) i ustawy z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z poźn. zm.). 

 b. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar na adres:

 LURE Agnieszka Kuraś ul. Wspólna 2A / A 201; 35-205 Rzeszów

 c. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@silvea.pl, w celu przyspieszenia i ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie także informacji o numerze zamówienia oraz jego dacie.

 d. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do żądania kupującego. Jeśli w tym czasie tego nie zrobi, uznaje się, że żądanie zostało przez niego uznane za zasadne.

e. W przypadku zwrotu/reklamacji, jeżeli płatność została dokonana za pomocą karty to zwrot jest realizowany na jej (karty) rachunek.

 f. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

g. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową Konsument może żądać:

1)      nieodpłatnej naprawy;

2)      wymiany na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego produktu;

3)    jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Konsumenta nr rachunku bankowego)

4)  zwrotu kwoty zakwestionowanej płatności kartą płatniczą

5) Przykładowy formularz reklamacyjny ( ściągnij plik tutaj ) (skorzystanie z formularza nie jest warunkiem skutecznego złożenia reklamacji)


 §6 Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1.    Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny biuro@silvea.pl oświadczenia przed jego upływem.  
2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach informatycznych programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
3.    Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną

4. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Konsumenta konto bankowe.

5. W przypadku płatności kartą płatniczą, środki zwracane są na kartę.

a. Zwrotowi podlegają wszystkie świadczenia, w tym koszt transportu.

b. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej.

c. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty zostaje dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, na podany przez Konsumenta numer konta bankowego.

6.  oświadczenie zwrotu (skorzystanie z formularza nie jest warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy).  

7. Adres do zwrotu towaru:

LURE Agnieszka Kuraś ul. Wspólna 2A / A 201; 35-205 Rzeszów
 
8. Koszt odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy  wskutek odstąpienia od umowy  nie podlega zwrotowi.

 

§ 7. Dane osobowe

 1.      Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych" jest LURE Agnieszka Kuraś z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Gromskiego 8/19 35-233 Rzeszów.

2.      Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym bądź Użytkownik wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji, podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

3.      Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta lub Użytkownika w celu realizacji zamówienia za jego zgodą wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz zaznaczenia odpowiedniego oświadczenia.

4.      Podanie przez Klienta lub Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży.

5.      Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klientów lub Użytkowników osobom trzecim, tylko i wyłącznie, w celu przetwarzania i realizacji zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

6.      Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta lub Użytkownika w celach marketingowych i w innych celach, jedynie za zgodą Klienta lub Użytkownika wyrażoną za pomocą odpowiedniego oświadczenia.

7.      Klientowi lub Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8.  W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów lub Użytkowników określa Polityka Prywatności.

9.  Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od SILVEA materiałów reklamowo – promocyjnych w formie Newslettera

 

§ 8. Newsletter Sklepu Internetowego 

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego, może wyrazić zgodę na wysyłanie mu newslettera Sklepu Internetowego oraz na wysyłanie mu innych Informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm).

2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez SILVEA korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy skontaktować się z SILVEA wysyłając informację e-mail pod adres: biuro@silvea.pl , zaleca się wpisać w tytule "Rezygnacja z newslettera"

 

§ 9. Własność intelektualna

1.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej SILVEA (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody SILVEA.

 

 § 10. Rozstrzyganie sporów 

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- Klient może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Decyzję o wyrażeniu zgody na skorzystanie z podmiotu ADR eSklep w każdej sprawie będzie podejmował odrębnie po powstaniu sporu.

§11. Postanowienia końcowe
1.     W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

2.   Sprzedawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

3.    Zawartość stron internetowych sklepu silvea.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. 
4.    O każdej  zmianie  Regulaminu  Operator Sklepu  powiadomi  zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. 
5.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
6.    Klient lub Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

7.    Sprzedaż towarów, a także posprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).