Zgodnie z art. 6 ust. 1 a, b i f Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Agnieszkę Kuraś prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Lure Agnieszka Kuraś, ul. Wspólna 2 a, 35-205 Rzeszów, danych podanych przeze mnie w formularzu utworzenia konta, w celu utworzenia konta na stronie www.silvea.pl, zawarcia umowy, realizacji Pani/Pana uprawnień, ochrony przed roszczeniami oraz otrzymywania informacji z newslettera jeśli Pani/Pan wyraża taką zgodę.

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Kuraś prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Lure Agnieszka Kuraś ul.Wspólna 2 a, 35-205 Rzeszów,
    nr tel. 17 785 19 18, adres email:  biuro@silvea.pl

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a) RODO w celu związanym z realizacją kontaktu poprzez stronę internetową: www.silvea.pl jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO w celu założenia konta i zawarcia umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO w celu realizacji Pani/Pana uprawnień i ochrony przed roszczeniami jako prawnie uzasadnionego interesu administratora.

  • Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celu w jakim dane są przekazywane i/lub okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.

  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  • Podanie danych osobowych jest fakultatywne, lecz brak ich podania uniemożliwia skorzystanie z usług.

  • Niniejsze dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.